DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló laboratórium
Akkreditáló szerv:Nemzeti Akkreditáló Hatóság
Akkreditálási okiratszám:NAH-1-1798/2016
Akkreditált tevékenység:
Szénkémiai Anyagvizsgáló Főosztály:

1. Ásványolaj és ásványolajtermék, kátrány és kátrányolaj, biotüzelőanyag, koksz, könnyűnyersbenzol, kőszén, tüzelőanyag égéstermék, munkahelyi levegő, szilárd anyag, iszap, talaj, hulladék, víz, szennyvíz laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

2. Biotüzelőanyag, koksz, kőszén és tüzelőanyagok égéstermékeinek mintafeldolgozása

Környezetvédelmi és Kémiai Anyagvizsgáló Főosztály:

3. Alumínium és alumínium ötvözetek, cink és cinkötvözetek, égetett mész, FeB, FeCr, FeMn, FeMo, FeP, FeSi, FeTi, FeV, folypát, folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acél, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok (szilárd szennyezőanyagok), hulladék, hulladék kivonat, iszap, biohulladék, kezelt biohulladék, üledék, talaj, kőanyaghalmazok, környezeti levegő, mészkő, dolomit, égetett mész, filterpor, mészhidrát, Mn-nal ötvözött acél, munkahelyi légtérből származó légszennyező anyagok, nyersvas, öntöttvas, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél, réz és rézötvözetek, szennyvíziszap, szilárd biohajtóanyagok, természetes és feldolgozott vasérc, vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények, vizek (vízellátó- és vízelőkészítő üzemek üzemi vizei, hulladék kivonat, ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, természetes ásványvíz, forrás- és vezetékes víz, uszodavíz) laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

4. Belső téri mesterséges megvilágítás, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, ivóvíz, környezeti zaj (üzemi, szabadidős és építési zajforrás kibocsátása és zajterhelése), külső téri munkahelyi mesterséges világítás, munkahelyi klímaparaméterek, munkahelyi rezgés (egésztestre ható rezgésexpozíció), munkahelyi zaj (munkavállalót érő zajexpozíció), vizek (ivóvíz, természetes édesvizek, szennyvizek, sós vizek) helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata

5. Acél, nyersvas és öntöttvas, ferrobór, ferroötvözők, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, hulladék (szemcsés hulladék, iszapok, szilárd és folyékony hulladék, iszap), iszap, biohulladék, kezelt biohulladék, talaj, vasérc, vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz, ipari víz) minta-előkészítése

6. Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók, patakok), ferrobór, ferroötvözők, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, hulladék, iszap, környezeti levegő, munkahelyi légtérből származó légszennyező anyagok, vasérc, vizek (ivóvíz, szennyvíz) mintavétele

Spektrometriai Anyagvizsgáló Főosztály:

7. Acél, vas, alumínium és alumíniumötvözetek, fémes anyagok, nikkel és nikkel ötvözetek, nyersvas, öntöttvas, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél, ötvözött acél, réz és réz ötvözetek, salakok, szilárd anyagok, talaj- és kőzetminták, természetes vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

8. Acél és nyersvas, ferrumhordozók, salakok minta-előkészítése

Mechanikai Anyagvizsgáló Főosztály:

9. Fémek, fémek és hegesztett kötések, fémlemezek és -szalagok, ötvözött és ötvözetlen acélból készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai, termikus vágás laboratóriumi mechanikai és technológiai vizsgálata

Metallográfiai és Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Főosztály:

10. Acél, bevonatolt felületek, bevonat mágneses és nemmágneses alapfémeken, fémek, fémek felülete, öntöttvas laboratóriumi felületanalitikai, metallográfiai és mikroszkópos vizsgálata

11. Fémek, fémek és hegesztett kötések, lemeztermékek, öntvények, kovácsdarabok, ferromágneses alapú gyártmányok laboratóriumi roncsolásmentes vizsgálata

12. Fémek, fémek és hegesztett kötések, lemeztermékek, öntvények, kovácsdarabok, ferromágneses alapú gyártmányok helyszíni roncsolásmentes vizsgálata

Akkreditált vizsgálati módszereket részletező okirat megtekintése
Érvényesség ideje:2021.11.22.

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált kalibrálólaboratórium
Akkreditáló szerv:Nemzeti Akkreditáló Hatóság
Akkreditálási okiratszám:NAH-2-0330/2016
Akkreditált tevékenység:
Kalibrálólaboratórium:

1. kémiai mérések (gázösszetétel) mérőeszközeinek laboratóriumi és helyszíni kalibrálása;

2. hosszúság mérés mérőeszközeinek laboratóriumi és helyszíni kalibrálása;

3. villamos mérés DC és alacsony frekvencia mérőeszközeinek laboratóriumi és helyszíni kalibrálása;

4. tömeg mérőeszközeinek laboratóriumi és helyszíni kalibrálása;

5. nyomás és vákuum mérőeszközeinek laboratóriumi kalibrálása;

6. hőmérséklet mérőeszközeinek laboratóriumi és helyszíni kalibrálása;

7. idő- és frekvencia mérőeszközeinek laboratóriumi és helyszíni kalibrálása

Akkreditált kalibrálási módszereket részletező okirat megtekintése
Érvényesség ideje:2021.11.15.